Vodstvo

Predsedstvo

Predsednica: Kaja Galič

Podpredsednika: Anja Leban in Andrej Jerman


Glavni odbor (GO)

Predsednik: Mitja Rozman


Nadzorni odbor (NO)

Predsednik: Lucija Zdolšek


Pisarna NG SLS

Glavni tajnik: Boštjan Furlan

Mednarodni tajnik: Andrej Jerman