Sodeluj

Izpolnite e-pristopno izjavo in postanite član/ica nove generacije Slovenske ljudske stranke. Član/ica nove generacije lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Član/ica nove generacije lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let starosti ob predložitvi pisne privolitve svojega zakonitega zastopnika. Članstvo nastopi z vpisom v register članov, ki se vodi na sedežu podmladka, in s plačilom članarine.

Če ne želite poslati pristopne izjave elektronsko, lahko različico za tisk snamete na tej povezavi, izpolnite in pošljete po pošti na naslov Nova Generacija SLS, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana.

OSEBNI PODATKI ČLANA

Ime:

Priimek

Datum rojstva

Kraj rojstva

STALNO PREBIVALIŠČE

Ulica in hišna številka

Poštna številka

Pošta

Občina

KONTAKTNE INFORMACIJE

Telefonska številka

Elektronska pošta

Spodaj podpisani izjavljam

Success

Vašo vlogo smo uspešno prejeli!

Error

Oprostite, vaša vloga ni bila prejeta. Preverite če ste pravilno izpolnili obrazec ter poizkusite znova.