Tag: OzKGP

  • Za naše podeželje gre!

    Za naše podeželje gre!

    Izjemnega pomena je, da se Slovenija v trgovinskem sporazumu Mercosur zavzame za ohranitev kmetijstva, ki ga kmetuje slovenski kmet.