Tag: kmetijstvo

  • Zmaga za Evropske kmete!

    Zmaga za Evropske kmete!

    NG SLS z veseljem sporoča, da je njen predlog resolucije z naslovom “Spremljanje Evropskih kmetov skozi Evropski Zeleni Dogovor” prejel široko podporo na svetu (YEPP) v Zagrebu.

  • Za naše podeželje gre!

    Za naše podeželje gre!

    Izjemnega pomena je, da se Slovenija v trgovinskem sporazumu Mercosur zavzame za ohranitev kmetijstva, ki ga kmetuje slovenski kmet.