Naša resolucija je sprejeta!

Zmaga za Evropske kmete!

Piše:

Nova Generacija Slovenske Ljudske Stranke z veseljem sporoča, da je njen predlog resolucije z naslovom “Spremljanje Evropskih kmetov skozi Evropski Zeleni Dogovor” (»Accompanying European farmers through the European Green Deal«) prejel široko podporo na septembrskem svetu Mladih Evropske Ljudske Stranke (YEPP) v Zagrebu.

Resolucijo so že pred glasovanjem podprli naši prijateljski podmladki, obe slovenski partnerici v YEPP, TOP Tým iz Češke, Génération Engagée iz Belgije in KDMS iz Slovaške. Z večino glasov je bila resolucija sprejeta kot uradno stališče YEPP.

Glavni namen te resolucije je poudariti pomembnost podpore kmetom v okviru Evropskega zelenega dogovora (»Green Deal«) in prenovljene skupne kmetijske politike (SKP), hkrati pa naslavljati vprašanja glede nujne uporabe fitofarmacevtskih sredstev v prehodu na bolj trajnostne pristope h kmetovanju.

Resolucija izpostavlja skrb vzbujajoče globalne izzive, kot so vojna v Ukrajini, višanje življenjskih stroškov ter cen živil in posledice pandemije COVID-19, ki lahko ogrozijo zanesljivost oskrbovalnih verig in s tem tudi evropsko prehransko varnost. Hkrati pa pod vprašaj postavlja določene predloge Evropske komisije, ki bi lahko zmanjšali kmetijske pridelke, ogrozili preživetje majhnih kmetov in omejili razpoložljivo obdelovalno zemljo.

Poleg tega resolucija opozarja, da mora evropska kmetijska politika upoštevati raznolikost evropskih kmetov in razlike med državami članicami. Zavedati se moramo, da povprečna romunska, slovenska ali grška kmetija pokriva 3,6, 6,7 oziroma 6,9 ha, medtem ko povprečne nemške ali francoske kmetije pokrivajo 58,59 oziroma 58,74 ha. Zato pozivamo, naj se evropska kmetijska politika ne piše samo za velike agrokombinate zahodne Evrope.

Ključni pozivi naše resolucije vključujejo:

  • Ustavitev izvajanja evropske Uredbe o trajnostni uporabi pesticidov.
  • Priznavanje občutljivosti določenih območij v državah članicah, kjer bi popolna prepoved fitofarmacevtskih sredstev lahko imela uničujoče posledice za manjše kmete.
  • Spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi institucijami, kmeti in industrijskimi deležniki za pospešitev razvoja in uvedbe novih tehnik za zaščito pridelkov.
  • Močno zagovarjanje prenovljene, a trdne Skupne kmetijske politike, ki podpira mlade kmete, nove tehnologije in močan sektor raziskav in izobraževanja v kmetijstvu.
Accompanying-European-farmers-through-the-European-Green-Deal

Resolucija zdaj predstavlja uradno stališče YEPP in bo morda vključena v razpravo na naslednjem kongresu EPP. Nova generacija SLS ponosno pozdravlja sprejetje te resolucije kot pomemben korak k podpori evropskim kmetom in trajnostni prihodnosti evropskega kmetijstva. Za pomoč in podporo se zahvaljujemo vsem sodelavcem in prijateljem tako doma kot v Evropi.

#NovaSKP #NewCAP #GreenDeal #ProtectFarmers

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *