EU MERCOSUR Za naše podeželje gre NG SLS

Za naše podeželje gre!

Piše:

Spoštovane članice in člani, drage prijateljice in prijatelji Nove Generacije.

Nova generacija SLS je bila vedno zagovornica interesov slovenske mladine in si prizadevala za ohranitev mladim prijaznega podeželja ter za spodbujanje zdravega načina življenja, ki vključuje pravico do varne ter zdrave prehrane. Zato z zaskrbljenostjo spremljamo pogajanja Evropske unije s trgovinsko zvezo MERCOSUR (Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj), ki vodijo k sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med obema nadnacionalnima entitetama.

Menimo, da bi sprejetje sporazuma imelo resne posledice za slovensko podeželje in kmetijstvo, saj bi odprlo vrata uvozu velike količine poceni krmil in mesa, kar bi negativno vplivalo na našo domačo kmetijsko proizvodnjo. Naša organizacija že dlje časa opozarja na številne težave in izzive, s katerimi se soočajo mladi na podeželju, z MERCOSUR sporazumom pa se bodo te težave le še poglobile. Predvsem bo izkrivljena konkurenca – saj EU in MERCOSUR nimata poenotenih standardov na ravni kmetijske proizvodnje in prehranske varnosti – privedla do zmanjšanja kmetijskih prihodkov, kar bo imelo neposreden vpliv na blaginjo mladih slovenskih kmetov.

Obenem ne moremo mimo dejstva, da so nekateri akterji, ki so povezani s tretjimi državami (npr. Kitajska), začeli vnašati svoje interese v kmetijski sektor v regiji MERCOSUR. Ti poskusi vključujejo pridobivanje velikih količin zemljišč in kmetijskih podjetij ter uveljavljanje praks izkoriščanja delovne sile in škodljivi učinki na okolje. Takšni posli lahko predstavljajo resno nevarnost za ekosistem, pravice delavcev in tudi za družbeno blaginjo ter razvoj v regiji. Zato pozivamo k strožjemu nadzoru nad takšnimi praksami ter k zagotovitvi, da se MERCOSUR ne odpre nekontroliranemu in neetičnemu vplivu tretjih držav.

Kot organizacija, ki skrbi za prihodnost mladih, menimo, da bi morali biti sklenjeni trgovinski sporazumi v korist vseh, tudi kmetov in podeželskih skupnosti v EU. Zato NG SLS poziva Vlado RS, Državni svet in Državni zbor, da prisluhnejo našim pomislekom in storijo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo naše kmetijstvo in podeželska gospodarstva.

Za naše podeželje gre!

#EUMERCOSUR #ZaNašePodeželjeGre

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *