Ustanovitev OO Zagorje ob Savi

Piše:

Včeraj je potekal ustanovni občni zbor Nove generacije SLS v Zagorju ob Savi. Za predsednika je bil izvoljen 25-letni Aljaž Barlič, ki je kot svoje prioritete izpostavil predvsem delo z mladimi na področju kulture, reševanje stanovanjske problematike ter parkirišč v mestu.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik SLS Marko Balažic, ki je pohvalil uspehe občinskega odbora v Zagorju, ki je na preteklih lokalnih volitvah dosegel najboljši rezultat med vsemi desno-sredinskimi strankami v regiji. Poudaril je, da je Sloveniji nastopil čas, ko se iz politične pomladi premikamo v poletje in veliko vlogo, ki jo bodo imeli pri tem mladi. Slovenska ljudska stranka je grajena od spodaj navzgor, zato dajemo zlasti mladim veliko prostora in avtonomnosti pri njihovem delovanju. Le tako lahko zajamemo vse njihove potenciale in naslavljamo probleme s katerimi se soočajo nove generacije.

Vodstvu in novim članom želimo veliko uspeha pri njihovem delu!

#ZagorjeobSavi #Ustanovitev