Jaka Debeljak, rojen 21. julija 1989 v Ljubljani, kjer sem do drugega razreda osnovne šole obiskoval OŠ Dr. Milana Šušteršiča. Nato sem se preselil v Sodražico kjer sem dokončal osnovnošolsko izobraževanje in se vpisal v srednjo Aškerčevo Gimnazijo. Šport in zdrav način življenja sta me od nekdaj zanimala, zato sem po kočani srednji šoli vpisal na fakulteto za šport. Nenazadnje sem bil aktiven nogometaš, začel sem pri domačem klubu malega nogometa Extreme Sodražica in se kasneje preizkusil tudi v velikem nogometu pri NK Cerknica. Šport je najboljša preventiva za morebitna obolenja in nenazadnje tudi duševna obolenja. Spodbuja socializacijo in druženje, ter predvsem je to eden glavnih dejavnikov pri zdravem načinu življenja. Menim, da je treba že mlade osveščati in jim pokazati pravo pot pri njihovih odločitvah in dejanjih in tukaj imajo mladinske organizacije lahko velik vpliv.

V stranki sem že dobrih 9 let in tukaj sem spoznal že ogromno ljudi, ki jim ni vseeno kako bomo živeli jutri. Tudi nam mladim ne sme biti vseeno kako bomo živeli v prihodnosti in vsak glas šteje. Več kot nas je, bolj se sliši nas glas in močnejši smo, zato naj zaključim s sloganom Nove generacije Skupaj naprej!