Daniel Valentine je diplomiran ekonomist univerze in član Alumni kluba Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (EFUL). Trenutno zaključuje magistrski študij Denarja in financ tudi na EFUL. Tekom dodiplomskega študija je opravljal enoletno Erasmus študentsko izmenjavo na Freie Universitaet v Berlinu. Gimnazijsko izobrazbo pa na gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani.

Član stranke SLS kot tudi njenega podmladka Nove generacije SLS je že vse od leta 2006. Od 2016 je predsednik podmladka, od 2015 član nadzornega odbora Slovenske kmečke zveze pri SLS in pa vrsto let predsednik ČO Posavje v MO SLS Ljubljana. V podmladku so mu bile tekom let zaupane funkcije podpredsednika, člana IO in podpredsednika MO ter člana sveta. Pomembno vlogo pa je odigral več let v Mladinskem svetu Ljubljane, kjer je skupaj z vodstvom deloval na vseh delovnih srečanjih.

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS - krovni organizaciji vseh nacionalnih mladinskih organizacij) je bil v mandatu 2014-2016 tudi podpredsednik za informiranje in participacijo. Vodil je Komisijo za mladinske politike, kjer so skupaj s predstavniki organizacij članic oblikovali osnutke programskih dokumentov in resolucij. Ves čas je bil tudi član odbora Mlad.si (osrednje strani mladinskega sektorja v Sloveniji). Pred nastopom mandata na MSS pa je tam opravil usposabljanja za Menedžerje v mladinskih organizacijah in Trenerje v mladinskem delu.

Veliko se je osredotočal na mednarodno delovanje, saj je tako strankarsko (DEMYC, YEPP) kot tudi nestrankarsko (YFJ, CoE) hodil na posvete, delavnice, konference ipd. po tujini. Deloval je tudi bilateralno s podmladki nekaterih sosednjih držav. Od leta 2016 dalje je čarterski član ameriških Republikancev, kjer jih ima ta status le tri odstotke.

V začetku študijskih let je postal član AIESEC-a, platforme za razvoj vodstvenega potenciala mladih. V gimnazijskih letih pa zastopal dijake v svetu šole in bil včlanjen v UNESCO klub, kjer je deloval v kulturno izobraževalnih projektih.

Med študijem se je posluževal študentskih del. Izkušnje si je nabiral na področju finančnega svetovanja (posojil in življenjskega zavarovanja), dela z ljudmi (na recepciji hotela), organiziranja/marketinga (mednarodnega okoljevarstvenega simpozija); poprijel je tudi za fizična dela (polaganje tal, izkopavanje), pa tudi opravljal sezonska dela skladiščnika v Nemčiji in strežbe v Britaniji.

Že od malih nog ga je navduševalo gasilstvo, tako je že z vpisom v osnovno šolo postal član gasilskega društva, sedaj ima že več kot 20 let članstva. Od polnoletnosti dalje je bil operativni gasilec in se odzival na številne intervencije. Udeleževal se je vrsto usposabljanj za gašenje, tehnično reševanje in nevarne snovi; opravljen ima tudi tečaj bolničarja. Pogosto pa se v prostem času rekreativno ukvarja z gorskim kolesarjenjem, lahkim tekom, pohodništvom, rolanjem, smučanjem, drsanjem in fitnesom. 

Kontakt:

E-mail: daniel.valentine@novageneracija.si