Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delovanje Nove generacije SLS, realizacijo sprejetih sklepov ter delovanje organov Nove generacije SLS, skladno s statutom.

Nadzorni odbor Nove generacije ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli kongres. Predsednik nadzornega odbora Nove generacije SLS je Tibor Vöröš.