Najvišji organ med dvema kongresoma v Novi generaciji, podmladku SLS, je Glavni odbor.

 

Glavni odbor sestavljajo vsi predsedniki občinskih in mestnih odborov Nove generacije SLS, predsedniki regionalnih odborov Nove generacije SLS, predsednik in trije podpredsedniki Nove generacije SLS, člani Izvršilnega odbora ter predsednik nadzornega odbora Nove generacije SLS.