Vodstvo Nove generacije SLS predstavljajo predsednik in trije podpredsedniki. Vsaj eden od treh podpredsednikov mora biti nasprotnega spola. Njihov mandat traja dve leti.