Z javnim razpisom se mladim od 15. do vključno 29. leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru op 2014-2020. Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela. Naložbo in s tem zaposlitev sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Z novo zaposlitvijo želimo povečati podporo in kakovost delovanja organizacije, strateške rasti in razširjanja dobrih praks. Zaposleni bo torej deloval na področjih spodbujanja avtonomije mladih, neformalnega učenja, ter večanje kompetenc mladih, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih.

1. Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 OP20.02623

Aktivnosti zaposlenega so zajemale seznanitev s potrebami organizacije in interno izobraževanje o organizaciji. Skupaj z vodjo projektov, priprava nabora aktivnosti, ter pomoč pri spoznavanju orodij in pripomočkov za izvedbo aktivnosti. Priprava in izvajanje kratkih analiz stanja potreb mladih v zahodni kohezijski regiji z vsakim posameznim interesentom. S tem je bila omogočena nadaljnja prilagoditev dogodkov in izobraževanj, ter določitev točnih datumov za izvedbo planiranih aktivnosti. V zadnjem sklopu dela je zaposleni skupaj z udeleženci organiziral dogodke, kjer je bilo zajeto načrtovanje, izvedba in evalvacija (izvedba, koristnost, osebna rast, ponovitve dogodkov). Obenem je potekalo svetovanje mladim o kadrovskih potrebah in možnih virih financiranja. 

Cilji zaposlitve:

• poznavanje spletnih orodij ter procesov s strani zaposlenega,

• vzpostavitev neposrednih stikov z mladimi,

• načrtovanje programov posameznih dogodkov in logistično planiranje,

• skupna evalvacija dogodkov z nadrejenimi.

Rezultat operacije je dodatni mesec zaposlitve mladinskega delavca. 

Več o službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter novih priložnostih si preberite na spletni povezavi http://www.eu-skladi.si/.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.