Predsednik Nove generacije SLS Daniel Valentine se je udeležil okrogle mize »Narod brez mladih nima prihodnosti«. Valentine je na okrogli mizi spregovoril o perečih problematikah, ki se tičejo mladih v Sloveniji.


Rodnost je eden izmed večjih problemov s katerim se trenutno Slovenija sooča. Valentine je poudaril skrb, da obstoječi ukrepi niso dovolj učinkoviti. Opozoril je, da "morajo biti ukrepi namenjeni večanju slovenske populacije". Izpostavil je tudi težave na trgu zaposlovanja in bega možganov. Meni, da bi ukrepi morali spodbujati hitro zaposljivost. "Veliko mladih deluje v negotovih oblikah zaposlitve, s tem je težko ustvariti socialno varnost. Ta generacija ima na tem področju težave," je poudaril. Želi si, "da bi se z raznimi programi spodbujalo, da bi se mladi čim prej osamosvojili in bi s tem postali produktiven element družbe in sami sebi v korist."

 

Poudaril je tudi, da program Nove generacije in matične Slovenske ljudske stranke prinašata širok spekter reform šolskega sistema od osnovnošolskega izobraževanja do univerzitetnega. Uvedba dualnega šolskega sistema z vajeništvom bo prinesla usposobljene in vesele mladostnike, ki bodo s samozavestjo odkorakali na trg dela. Ravno tako bo reforma šolstva prinesla k zmanjšanju stopnje prekarnega dela.