Evropska komisija naj v primeru Republike Hrvaške uveljavi suspendirano članstvo

Apeliramo na Evropsko komisijo, da zoper Republiko Hrvaško sproži 7. člen Lizbonske pogodbe zaradi nespoštovanja evropskega in mednarodnega prava

 

Ljubljana, 22. marec 2018 – V Novi generaciji Slovenske ljudske stranke (SLS) zaskrbljeno opazujemo, da se po treh mesecih od izteka roka za implementacijo arbitražnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni zgodilo še nič in se sprašujemo, ali bo do implementacije sporazuma sploh prišlo. Zato apeliramo na Evropsko komisijo, da zoper Republiko Hrvaško sproži 7. člen Lizbonske pogodbe zaradi nespoštovanja evropskega in mednarodnega prava.

V Novi generaciji smo arbitražnemu sporazumu nasprotovali, ker menimo, da so izhodiščne točke mejnega spora arbitraže bile veliko bolj v korist Republike Hrvaške. Ljudstvo se je na referendumu 19. 4. 2010 odločilo za arbitražni postopek v okviru mednarodnega sodišča v Haagu. Prav tako je tudi Republika Hrvaška sprejela odločitev za arbitražo. 6. 6. 2017 je predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker izjavil, da morajo vse države v regiji zahodnega Balkana rešiti svoje mejne spore pred vstopom v Evropsko unijo oz. v širši Evropski gospodarski prostor. Kljub tem besedam, Jaka Debeljak, podpredsednik Nove generacije SLS opozarja, da smo v preteklih tednih lahko opazili dvoličnost Evropske komisije, ki naj bi odrekla podporo Sloveniji v zvezi s tožbo proti Republiki Hrvaški zaradi nespoštovanja evropskega pravnega reda.

Podpredsednik Glavnega odbora Alexander Crowther je poudaril, da je Republika Hrvaška junija 2012 podpisala pristopno pogodbo k Evropski uniji. Pristopno pogodbo so do marca 2013 ratificirali vsi državni parlamenti držav članic Evropske unije. Soglasje so podale tudi države širše EGP, torej Norveška in Islandija. Eden izmed ključnih temeljev oz. pogojev Hrvaškega pristopa v Evropsko unijo je implementacija arbitražne razsodbe z Republiko Slovenijo. Ta pogoj sta Hrvaška in EU sprejeli na bilateralni ravni. S tem se je Hrvaška zavezala k spoštovanju arbitražnega sporazuma. Hrvaška s kršenjem temeljnega evropskega prava v zvezi s pristopom pravzaprav ne izpolnjuje osnovnih pogojev za članstvo v Evropski uniji. Nekateri ugledni strokovnjaki na področju mednarodnega prava so mnenja, da bi nespoštovanje arbitražnega sporazuma vodilo k t. i. »Croexitu«.

Zato v Novi generaciji SLS apeliramo na Evropsko komisijo, da zoper Republiko Hrvaško sproži 7. člen lizbonske pogodbe, ki začasno vzame državi, ki ne spoštuje temeljnega pravnega reda EU, pravico do glasovanja na ravni Evropske unije. Temu pravimo suspendirano članstvo. Ravno tako velja omeniti, da ima Hrvaška nerazrešene mejne spore z vsemi njenimi sosedami, ki niso članice Evropske unije. S tem je jasno, da Republika Hrvaška še ni zrela za članstvo v Evropski uniji, ki kot inštitucija sama strmi k spoštovanju prava na najvišji ravni.