V Novi generaciji Slovenske ljudske stranke (SLS) smo zaskrbljeni nad predolgimi čakalnimi vrstami v zdravstvu in nasprotujemo kaznovanju zdravnikov za pisanje »nepotrebnih« napotnic. Podpiramo obvezno cepljenje otrok in opozarjamo na katastrofalne razmere za mlade zdravnike v Sloveniji, ki zato odhajajo na delo v tujino, nič boljše pa niso razmere za medicinsko osebje.


V Novi generaciji SLS smo zaskrbljeni nad predolgimi čakalnimi vrstami v zdravstvu, a nasprotujemo t. i. »splošnemu dogovoru« ministrstva za zdravje glede čakalnih vrst. V Novi generaciji menimo, da bi ta dogovor posegel v zdravniški poklic in stroko. Splošni dogovor predvideva denarno kazen za zdravnike, ki naj bi po besedah vlade napisali »nepotrebne« napotnice. Menimo, da predlog vlade s tem posega v zdravniško stroko in v medicinsko strokovnost. Zdravnik bi v strahu pred denarno kaznijo verjetno napisal manj napotnic, s tem pa spregledal kakšen pomemben podatek, ki bi bil lahko za pacienta usoden.

 

V Novi generaciji SLS nasprotujemo spremembam in dopolnilom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1), ki je bil sprejet septembra 2017. Zakon je namreč kljub dopolnilom osnovan na konceptih, ki so v nasprotju s trendi sodobnega zdravstva. Sodobno zdravstvo stremi k decentralizaciji in s tem večji dostopnosti, krepitvi primarnega nivoja, racionalizaciji porabe sredstev in pravici vseh državljanov do enake oskrbe. Opozarjamo, da predlagane spremembe slabijo dostopnost zdravstva na primarnem nivoju, kar posledično vodi v dodatno preobremenitev vseh ostalih nivojev. Opozarjamo, da ima zakon zelo hude negativne posledice za bolnike. V trenutku, ko je stopil v veljavo, je ohromel določene segmente zdravstvenega sistema, ki stojijo na mladih zdravnikih. Predvsem gre za regije, ki so že sedaj podhranjene z zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem. Takšna poteza je škodljiva za paciente. Predlog zakona neposredno krši načelo prostega pretoka delovne sile in omejuje avtonomijo in svobodno odločitev zdravnika specialista, kje in pod kakšnimi pogoji bo delal.

 

Podpiramo imunizacijo šoloobveznih otrok

Evropi beležijo porast obolelih otrok z ošpicami. V Novi generaciji SLS podpiramo obvezno cepljenje, ki je v Sloveniji zakonsko urejeno že od petdesetih let prejšnjega stoletja. S cepivi smo od konca industrijske revolucije naprej uspeli skoraj izkoreniniti nekatere bolezni, ki so bile še eno stoletje nazaj izjemno smrtonosne (primer: tetanus, črne koze, davica, otroška paraliza). V zadnjem času beležimo pojav lažnih novic o cepljenju, ki delujejo kot manipulativno orodje. Znanstvene raziskave so pokazale, da cepiva ne povzročajo avtizma in drugih nevrodegenerativnih bolezni. Vse te predpostavke, da cepiva povzročajo avtizem, izhajajo iz lažne študije, ki jo je izvedel britanski zdravnik dr. Andrew Wakefield. Britanski medicinski konzilij je študijo zavrgel in jo označil za lažno. V Novi generaciji SLS podpiramo obvezno cepljenje kot predpogoj za vstop v vrtec. S tem predlagamo spremembo oz. dopolnitev obstoječe zakonodaje, natančneje Zakon o vrtcih (ZVRt) ter pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni.

 

Katastrofalne razmere za mlade zdravnike v Sloveniji

V Novi generaciji SLS smo zaskrbljeni nad sprejetjem zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi otežil delo mladih zdravnikov. Šolanje doktorja oz. doktorice medicine traja v zakonsko predpisanem roku šest let na medicinskih fakultetah v Mariboru in Ljubljani. Študent medicine stane slehernega slovenskega davkoplačevalca približno 2.500 evrov letno. Glede na to, da je študij medicine v Republiki Sloveniji financira država, bi bilo edino moralno pravično, da se mladim zdravnikom omogočajo ustrezne razmere za delo. Beležimo namreč kar precejšnji odhod mladih zdravnikov, ki se zaradi slabih razmer v Sloveniji odločajo za odhod v tujino. Ravno tako opažamo, da bolnišnice v tujini (od Velike Britanije do Saudove Arabije in Kuvajta) aktivno rekrutirajo slovenske zdravnike za delo v tujini.

 

Nič boljše niso razmere za delo medicinskega osebja. Tako kot pri mladih zdravnikih beležimo množičen odhod tudi medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov v tujino. Ljudje tega poklicnega tipa se odločajo za odhod predvsem v sosednjo Avstrijo in Nemčijo, kjer obstajajo boljši pogoji za delo kot v Sloveniji. Glede na to, da v Sloveniji trenutno primanjkuje medicinskih sester in diplomiranih MS-MZ, apeliramo na izboljšanje razmer. S tem imamo v mislih boljše plačilne in delovne pogoje. Ravno tako apeliramo na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj v naslednjem šolskem in akademskem letu razpiše več mest na programih zdravstveni tehnik (5. stopnja) in zdravstvena nega (6. stopnja).

 

Že marca lani je Nova generacija SLS kot prvi politični podmladek v Sloveniji izpostavila zaskrbljujočo problematiko nezaposljivosti diplomantov in magistrov študijskega programa biopsihologija, ki se izvaja na Fakulteti za naravoslovje, matematiko in informacijsko tehnologijo, Univerze na Primorskem (UP). Veseli nas, da lahko sedaj biopsihologi opravljajo delo v socialnem varstvu in so s svojim znanjem usposobljeni za delo v zdravstveni dejavnosti. Zaradi tega predlagamo ministrstvu za zdravje, da magistrom biopsihologije (morda s kakšnimi dodatnimi diferencialnimi izpiti) omogoča specializacijo iz klinične psihologije ali psihoterapije, ki še skoraj leto kasneje ni zakonsko urejeno.