Nova generacija SLS se udeležuje nacionalne konference strukturiranega dialoga z naslovom Dialog za družbene spremembe, kjer mladi iščemo skupne rešitve za boljše jutri. Udeležence je pozdravil in podal svoje videnje, naš predsednik Daniel Valentine. Na konferenci poleg številnih drugih odločevalcev sodeluje tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.