Nova generacija SLS je na volitvah Mladinskega sveta Slovenije za mandatno obdobje 2016-2018 doživela velik uspeh. Tibor Vöröš je bil izvoljen za podpredsednika Mladinskega sveta Slovenije, posebej zadolžen za področje mladinskih politik, Jaka Debeljak pa za predsednika Nadzornega odbora Mladinskega sveta Slovenije. Za predsednika Mladinskega sveta Slovenije je bil ponovno izvoljen Tin Kampl.

Novoizvoljeni podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije Tibor Vöröš je v svojem nagovoru izpostavil, da mladi ne smejo biti zgolj statisti za lepe politične fotografije, ampak da morajo mladi postati enakovreden sogovornik pri sprejemanju vseh odločitev v naši državi. »O prihodnosti slovenskega naroda sprejemajo odločitve pripadniki skupin, ki posledic teh odločitev ne bodo deležni. Pokojninska, zdravstvena reforma, reforma trga ne smejo biti področja, rezervirana zgolj za nekatere interesne skupine, ampak morajo potekati v širši razpravi. Predvsem pa vključevati mlade,« je dodal Vöröš  in kot osnovno poslanstvo svojega mandata izpostavil zagovorništvo mladih, ki bo slišano in ki bo odmevalo

(fotografije: Matej Pušnik)