Kaj sploh je naš začetek? Kaj je bilo pred nastankom Nove generacije, podmladka SLS?

Slovenska ljudska stranke je nastala, se je rodila 12. 5. 1988 v Unionski dvorani kot Slovenska kmečka zveza. Na isti dan je nastala tudi Slovenska kmečka mladina, katere predsednik je postal Marjan Podobnik. Ta se je odločila za nepolitično udejstvovanje in je predhodnica Zveze podeželjske mladine Slovenije.

Mladi Krščanski demokrati, ki so poleg Mladih Slovenske ljudske stranke ob združitvi strank Novo generacijo SLS, so imeli ustanovni kongres 7. 11. 1989. Prvi predsednik MKD je bil Peter Reberc. Mladi krščanski demokrati so se Mladinskemu svetu Slovenije pridružili že prvo leto po svoji ustanovitvi, že pred samo osamosvojitvijo Slovenije, leta 1990. V času svojega obstoja so izdajali glasilo Naš pogled. Že od vsega začekta so delovali tudi v mednarodnih organizacijah. 

Podmladek Slovenske ljudske stranke, ki se je preimenovala iz Slovenske kmečke zveze se je v začetku imenoval Zveza mladih pri SLS. Ustanovni kongres je potekal na sedanji državni praznik 25. 6. 1992. Kasneje so se preimenovali v Mladi SLS in se leta 1998 priključili Mladinskemu svetu Slovenije. Izdajali so glasilo Karatker.

Nova generacija, podmladek Slovenske ljudske stranke, je nastala z združitvijo Mladih SLS in Mladih SKD. Zadnji predsednik Mladih SLS je bil Damjan Medved, Mladih SKD pa Aleš Primc. Združitveni kongres je potekal 1. 7. 2000 v Svečini. Prva predsednica je postala Nataša Kavaš, ki je organizacijo vodila dva mandata. Za njo je predsednik postal Rok Ravnikar, ki je ravno tako vodil Novo generacijo SLS dva mandata. Naslednji predsednik je leta 2009 postal Bor Zgonc. Po dobrih treh letih je na šestem rednem kongresu postala predsednica Nove generacije SLS Sara Berglez Zajec. 9. 11. 2013 pa je na prvem izrednem kongresu Nove generacije SLS sedanja predsednica postala Jasmina Opec.

Nova generacija SLS se je Mladinskemu svetu Slovenije pridružila leta 2000, takoj po ustanovitvi kot pravna naslednica združenih podmladkov. Polnopravna članica YEPP-a, podmladka Evropske ljudske stranke pa je postala 8. 4. 2001.