Sem Jernej Čeligoj. direktor Nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke, sem postal na konstitutivni seji Izvršilnega odbora po VII. rednem kongresu Nove generacije SLS, ki je bil 11. 6. 2016. Tako nadaljujem z delom, ki sem ga opravljal že v preteklih dveh mandatih. V Novo generacijo SLS sem vstopil v jeseni leta 2006. Leta 2007 sem postal podpredsednik občinskega odbora Nove generacije SLS Ilirska Bistrica, v manj kot letu dni pa prevzel vodenje občinskega odbora. Od leta 2009 pa sem aktivno vpet v delovanje podmladka na državni ravni. V preteklosti sem bil član Sveta, ki je bil s spremembo statuta ukinjen s prejšnjim kongresom ter vodja PR Nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke.

“V tem mandatu, ki smo ga začeli pred letošnjim poletjem, moramo nadaljevati, kjer smo v preteklem mandatu začeli, potrebno je strniti vrste in s skupnimi močmi trdo poprijeti za delo, zavihati rokave in s pravimi potezami, akcijami, idejami med mladimi vzbuditi zanimanje in tudi zaupanje v naše delo. S tem pa jih tudi zanimirati, da postanejo bolj aktivni. Vsi mladi se moramo zavedati dejstva, da so vse odločitve zelo pomembne za nas, predvsem za nas. Za nas, se ne bo noben zavzel, če se ne bomo sami. Zgolj z močno Novo generacijo SLS lahko vrnemo SLS nazaj v parlament.”

Za vsako vprašanje o podmladku se lahko obrnete name, generalnega sekretarja Nove generacije SLS. Prav tako vam bom pomagal pri urejanju vseh stvari za ustanovitev novega občinskega odbora.

Kontakt:

M: +386 (0)51 313 154

E-mail: jernej.celigoj@novageneracija.si