Sem Sašo Krabonja in prihajam iz Gorišnice pri Ptuju. Rojen sem 22. januarja 1982. Po končani osnovni šoli v Gorišnici sem nadaljeval s srednješolskim izobraževanjem na živilski šoli v Mariboru. Po končani srednji šoli sem nadaljeval šolanje na višji strokovni šoli smer Živilstvo.

Moje prve izkušnje s Slovensko ljudsko stranko segajo v sam začetek ustanovitve Mladih SLS, kjer sem se začel povezovati s politiko. Najprej sem bil kot član Nove generacije SLS predstavnik pri Mladinskem svetu Slovenije. Kmalu zatem sem bil izvoljen v Svet Nove generacije SLS in postal član Izvršilnega odbora Nove generacije SLS. Sem predsednik občinskega odbora Nove generacije SLS v Gorišnici in predsednik Regijskega odbora Nove generacije SLS Ptujsko-ormoške regije.

Na mednarodnem področju sem začel delovati po izvolitvi za mednarodnega sekretarja novembra leta 2013. S tem sem prevzel delo, ki ga je zelo dobro opravljalo že prejšnje vodstvo mednarodnega odbora.

Delo mednarodnega sekretarja cenim in menim, da je ena pomembnejših funkcij v Novi generaciji SLS. Zavedam se, da je povezovanje glede mednarodnih odnosov zelo pomembno  delo, kjer se lahko Nova generacija SLS poveže tudi z drugimi organizacijami v Evropski uniji. Kot mednarodni sekretar se intenzivno udeležujem dogodkov Podmladka Evropske ljudske stranke (YEPP); naše mednarodno delo pa odmeva tudi preko neformalnih izobraževanj in usposabljanj  v tujini, ki se jih udeležujemo kot prijavljeni preko Mladinskega sveta Slovenije.

Svoje delo bom nadaljeval s polno vnemo in upam,  da bom zadovoljil pričakovanja vodstva v svojem mandatu. Menim, da je mednarodno povezovanje tako držav članic Evropske unije kot posameznih organizacij ali političnih podmladkov velikega pomena, saj se na tem področju tudi iščejo skupne rešitve na težave, ki se pojavljajo povsod po Evropski uniji v podobnih oblikah.

»Če želite postati uspešni, morate delati, kar delajo uspešni ljudje. In ena od stvari, ki jih uspešni ljudje morajo delati je, da berejo in se bogatijo.«

Kontakt:

E-mail: saso.krabonja@novageneracija.si