Na spletni strani www.novageneracija.si uporabljamo piškotke:

 

Piškotki za namen analitiki
Piškotki se uporabljajo za statistiko obiskanosti, ki jo merimo z orodjem Google Analytics.

 

Piškotki AddThis.
Piškotki se uporabljajo za prikaz aplikacije, ki vam pomaga natistniti spletno stran, jo posredovati po mailu ali jo objaviti v razna socialna omrežja facebook in tweeter.

 

Piškotek seje
Piškotek seje se uporablja za prepoznavo vaših vnešenih podatkov na naši spletni strani. 

 

Z uporabo spletne strani www.novageneracija.si se strinjate z uporabo naših piškotkov. V kolikor piškotkov ne želite uporabljati si te lahko izklopite v vašem spletnem brskalniku. Podrobna navodila za izklop piškotkov najdete v pomoči vašega spletnega brskalnika.